Ερευνώντας το Ελληνικό “Morality Drain”

Photo by hehaden, Flickr

Photo by hehaden, Flickr

Ο Κωνσταντίνος Παπαγγελόπουλος ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του στη δημοσια διοικηση & ανθρωπινη αναπτυξη, στο Maastricht Graduate School of Governance και το United Nations University της Ολλανδίας.

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του έρευνας (με τίτλο “The impact of migration experiences on perceptions of transparency and meritocracy: A case study on Greek migrants in Germany, the Netherlands and the United Kingdom”, αναζητά Έλληνες του εξωτερικού για συνεντεύξεις. Όπως λέει στο μήνυμα που μας έστειλε:

“Η πτυχιακή μου ερευνά το πως η εμπειρία των Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για θέματα θεσμών και διαφάνειας στην Ελλάδα. Οι συνεντέυξεις πραγματοποιούνται μέσω Skype και διαρκούν 30-35 λεπτά. Πριν τη συνέντευξη, ζητείται από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν ένα έντυπο συναίνεσης (Consent Form). Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποσυρθούν και να ζητήσουν τη διαγραφή της συνέντευξης οποιαδήποτε στιγμή πριν τη δημοσίευση της εργασίας μου τον Αύγουστο. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενώ η προστασία των δεδομένων της συνέντευξης είναι εγγυημένη. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της συνέντευξης είναι ευπρόσδεκτη!”

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Να έχουν ζήσει, ενηλικιωθεί ι και ιδανικά εργαστεί ή αναζητήσει εργασία στην Ελλάδα.
  • Να κατοικούν και να εργάζονται (για minimum 10 μήνες) σε μια εκ των Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ολλανδία.

Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, τα στοιχεία επικοινωνίας του Κωνσταντίνου είναι τα εξής: papangelopoulos.k@gmail.com, (+31) 0616211839 και Skype name kostas.papangelopoulos26

Όπως εξηγεί ο ίδιος η έρευνα του “εξετάζει την πιθανή επίδραση της μεταναστευτικής εμπειρίας των Ελλήνων σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία στις αντιλήψεις τους για θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας. Το κύριο ερώτημα που εξετάζω είναι εάν οι αντιλήψεις τους επηρεάζονται ως αποτέλεσμα της διαμονής τους σε χώρες με διαφορετικούς θεσμούς και ‘κουλτούρα’. Η έρευνα εξετάζει επίσης την περίπτωση ενός πιθανού ‘morality drain’, δηλαδή του φαινομένου όπου αυτοί που μεταναστεύουν είναι τα άτομα με τη μικρότερη ανοχή στο φαινόμενο της διαφθοράς.

Τι έχει να προσφέρει η έρευνα μου; Αρχικά, η διαφθορά έχει αναγνωριστεί ως σοβαρή παθογένεια στην Ελλάδα ήδη προ της οικονομικής κρίσης. Η έρευνα μου είναι σημαντική γιατί αυτοί που εγκαταλείπουν τη χώρα είναι συχνά τα πιο δυναμικά, ικανά και καταρτισμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η ‘έκθεση’ τους σε περιβάλλοντα και θεσμούς που θεωρούνται πιο ‘διαφανή’ από αυτούς στην Ελλάδα τους καθιστά πιθανούς φορείς αλλαγής. Αυτή η αλλάγη μπορεί να προκύψει είτε μέσω της επικοινωνίας των εμπειριών τους στο περιβάλλον τους στην Ελλάδα, είτε με το να τις μεταφέρουν μαζί τους στην Ελλάδα σε ενδεχόμενη μελλοντική επιστροφή τους.”  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment